ข้อมูลสื่อสมบูรณ์ หรือ Microdata

ลองนึกภาพการค้นหา "เว็บสำเร็จรูป ราคา 900 บาท" ในการค้นหาด้วย Search Engine ตามปกติซึ่ง Search Engine จะทำการค้นหาจากเว็บไซต์ที่มีคำว่า เว็บสำเร็จรูป และ 900 ซึ่งผลการค้นหาที่ได้ อาจไม่ใช่ เว็บสำเร็จรูปที่มีราคาราคา 900 บาทก็เป็นได้ แต่อาจได้ผลลัพท์เป็น เว็บสำเร็จรูป ที่มีราคา 900 บาท หรือราคา 1900 ดอลล่า (ผลการค้นหามาจากข้อความที่ตรงกัน) ซึ่งคงไม่ใช่ผลการค้นหาที่เราอยากได้

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้าได้คำตอบในสิ่งที่เขาต้องการ

ด้วยความร่วมมือของเหล่า Search Engine ทั้งหลาย เช่น Google Yahoo Bing...ได้ทำความตกลงร่วมกันถึงมาตรฐานใหม่ในการนำเสนอข้อมูล ที่สามารถอธิบายความหมายของตัวมันเองได้ โดยเรียกว่า Microdata ซึ่งใช้ร่วมกับ HTML5 เพื่อใช้อธิบายให้ Search Engine เข้าใจได้ว่า เนื้อหาในส่วนนั้นๆเกี่ยวข้องกับอะไร เช่น "900 บาท" คือ ราคาของ "เว็บสำเร็จรูป" เป็นต้น

ตัวอย่างข้างบน แสดงให้เห็นว่า Google สามารถเข้าใจได้ว่า เว็บสำเร็จรูปบนเว็บไซต์นี้มีราคาตั้งแต่ 900 จนถึง 5,500 บาท

แน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อ SEO แน่ๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมันทำให้ Search Engine สามารถทำความเข้าใจได้ว่า เว็บไซต์ของเราเกี่ยวข้องกับอะไร มีอะไรขาย และราคาเท่าไรได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเมื่อเขาต้องการค้นหา ซึ่งเมื่อ Search Engine มองว่าเรามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ ก็มีโอกาศที่อันดับในผลการค้นหาของเรานั้นสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาเว็บสำเร็จรูปข้างต้น หากมีเว็บไซต์ใดที่สามารถระบุได้ว่า มีเว็บสำเร็จรูปที่มีราคา ราคา 900 บาท ย่อมมีโอกาศได้แสดงผลก่อน เพราะมันตรงกับความต้องการของผู้ที่ค้นหามากที่สุด

Template ทุกอันของ WebShopReady ถูกออกแบบให้รองรับ HTML Microdata เรียบร้อยแล้วครับ จึงเป็นเครื่องประกันได้อย่างหนึ่ง ว่าโอกาศที่ลูกค้าจะหาคุณเจอจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Relate