เทคโนโลยี Ajax บนเว็บไซต์

เทคโนโลยี Ajax สำหรับเว็บไซต์มีมานานแล้วครับ เพียงแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม อันเนื่องมาจากความยุ่งยากในการใช้งาน เราเป็นผู้นำในด้านการใช้งานเทคโนโลยี Ajax กับเว็บไซต์มานานแล้ว เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตระบบ CMS ที่ใช้เทคโนโลยี Ajax เต็มรูปแบบ กับเว็บไซต์เพียงรายเดียว ซึ่งเว็บไซต์ชื่อดัง ที่มีการใช้เทคโนโลยี Ajax กับเว็บไซต์ได้แก่ Facebook ที่ใช้ Ajax ในการโหลดข้อความใหม่ หรือ Gmail ที่ใช้ Ajax ในการตรวจสอบจดหมายใหม่ให้เราตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

เทคโนโลยี Ajax ถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์ของ WebShopReady เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแสดงผล ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้า เช่น การเปลี่ยนหน้าเว็บที่ใช้เทคโนโลยี Ajax สามารทำได้เพียงชั่วพริบตา เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ทั่วไป หรือการที่ตะกร้าสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี Ajax ช่วยให้การเลือกซื้อสินค้าสะดวกขึ้น โดยที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยนหน้าเว็บไปมาระหว่างหน้าตะกร้าสินค้าและหน้ารายการสินค้า

การทำงานของเว็บไซต์โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการที่ผู้ใช้ทำการร้องขอข้อมูลจาก Server ซึ่ง Server จะทำการส่งข้อมูลทั้งหน้าเว็บกลับมา เช่น HTML CSS และ ข้อมูล(data) ในขณะที่กระบวนการร้องขอข้อมูลด้วย Ajax จะเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้หรือบราวเซอร์ทำการร้องขอข้อมูลผ่าน Ajax engine และ Server ทำการส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล(XML data) เท่านั้นกลับมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ส่งกลับจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย เพราะมีแต่เฉพาะตัวข้อมูลเท่านั้นส่งกลับมา โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งทั้ง HTML และ CSS กลับมาด้วย ทำให้เว็บไซต์ที่ใช้ Ajax มีการทำงานที่รวดเร็วกว่าเว็บไซต์ทั่วไป

ลองมาดูความสามารถคร่าวๆของ Ajax บนเว็บไซต์กัน

  • อย่างแรกเลยหน้าเว็บไซต์ของ WebShopReady จะถูกโหลดด้วย Ajax ทำให้การเรียกดูสินค้าในแต่ละหน้ามีความรวดเร็ว
  • ระบบการทำงานของตะกร้าสินค้าที่ใช้ Ajax เมื่อมีการคลิกเลือกสินค้า ตะกร้าสินค้าที่อยู่บนหน้าเดียวกันจะอัปเดททันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ ซึ่งเสียเวลานาน และบางเว็บยังออกแบบให้เมื่อเลือกสินค้าแล้วต้องไปตรวจสอบการทำรายการก่อนแล้วถึงจะเลือกสินค้าต่อได้ ซึ่งจะเป็นการเสีนเวลายิ่งขึ้นไปอีก ในขณะที่ระบบของ WebShopReady สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ภายในหน้าเดียว
  • ระบบสถิติต่างๆบนเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี Ajax ช่วยให้สามารถเก็บและแสดงคนที่ใช้งานเว็บไซต์ได้แบบ Real time

Relate