Responsive Webdesign คืออะไร

ปัจจุบัน แนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์หรือแม้แต่การซื้อของออนไลน์ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในอุปกรณ์แบบพกพา เนื่องจากความที่มันอยู่ใกล้ตัวเราและสะดวกสบาย เข้าถึงได้ทุกที่ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ที่สามารถเปิดดูได้ในอุปกรณ์พกพาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับปัจจุบัน

Responsive คือ เทคโนโลยีการแสดงผลของเว็บไซต์ ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์หลากหลายชนิด ซึ่งมีขนาดของหน้าจอและความละเอียดของหน้าจอที่แตกต่างกัน เช่น จอสำหรับ Desktop แท็บเล็ต หรือมือถือ ซึ่งจากการที่สามารถแสดงผลหรือทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้ท่านได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบเว็บไซต์ สำหรับอุปกรณ์หลากหลายชนิดแยกกัน ซึ่งไม่ค่อยสะดวก และเป็นภาระเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

Relate