ข่าวสารจาก WebShopReady

อัปเดท Facebook Like Box

เนื่องจาก Facebook จะมีการยกเลิก Facebook Like Box โดยจะเปลี่ยนมาเป็น Facebook Page แทน รวมถึงมีการอัปเดท API เป็นเวอร์ชั่น 2 3 ทางทีมงาน WebShopRe..