อยากขายดี มีคนรู้จัก ต้องทำ SEO ตอน การใช้งาน Keywords

Keywords "เว็บสำเร็จรูป" เป็น Keywords ที่ใช้ระบุว่าเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งจะเป็น Keywords ระดับเว็บไซต์ ซึ่ง Keywords ระดับนี้ เมื่อทำลิงค์มาจาก Search Engine มักจะไปตกอยู่ที่หน้า Home ของเว็บไซต์เป็นหลัก ดังนั้น Keywords ระดับนี้เราควรใช้กับหน้าหลักของเว็บไซต์ เช่น หน้า Home หรือหน้ารวมสินค้า

เราสามารถใช้ Keywords ระดับเว็บไซต์นี้ได้ที่

  • ชื่อโดเมน เช่น เว็บสำเร็จรูป.com
  • บนไตเติลบาร์ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการบอกว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไร ซึ่งถ้าเป็นหน้า Home ก็จะมีความหมายถึงระดับเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์นี่เกี่ยวข้องกับอะไร
  • ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ (Footer) ก็มักจะมี Keywords ใส่ลงไปด้วย
  • ในส่วนของ meta tags เช่น Keywords และ Description ของเว็บไซต์ ส่วนนี้จะเป็นการบอกไปยัง Search Engine โดยตรงเลย
  • ในเนื้อหาในหน้า Home

ยังมี Keywords อีกประเภท ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ Keywords ระดับหน้าเว็บ ซึ่งจะเป็นคำหรือ Keywords ที่ใช้ประกอบลงในส่วนที่เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อตอกย้ำว่า เราจะใช้คำๆนี้เป็น Keywords นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นในหน้า Home ของเว็บไซต์ ก็ควรมี Keywords "เว็บสำเร็จรูป" อยู่ในเนื้อหาด้วย หรือในหน้าสินค้า ที่ใช้อธิบายรายละเอียดของสินค้า ก็ควรมี Keywords ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆรวมอยู่ในเนื้อหาด้วย

Keywords ระดับหน้าเว็บมักจะปรากฏที่

  • URL ก็สามารถมี Keywords ได้เช่น http://www.goragod.com/host.html คำว่า host ก็เป็น Keywords ได้เช่นกัน
  • บนไตเติลบาร์ เช่นเดียวกันครับ ไตเติลบาร์ของหน้า host.html ก็ควรสื่อถึงหน้านี้ และ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับหน้า Home ดังนั้นเราก็สามารถใส่ Keywords ลงไปได้เช่นกัน
  • meta tags ก็เหมือนกับ ไตเติลบาร์ครับ ที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับหน้า Home เพื่อใช้บอกกับ Search Engine ตรงๆว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไร
  • สุดท้าย Keywords ระดับหน้าเว็บ ก็ต้องมี Keywords ในเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วย โดยมีข้อควรจำอยู่ว่า คำที่จะเป็น Keywords สำหรับเนื้อหาได้ จะเป็นคำที่ถูกใช้ ซ้ำๆกันหลายๆครั้งในหน้าเว็บ ซึ่งคำที่ถูกอ้างถึงบ่อยก็จะถูกตีความว่าเป็นคำสำคัญของหน้าเว็บนั้นๆ

Relate